Privacy beleid

Laatst bijgewerkt: 30 april 2018

Onze inzet

Bij Trapliftkiezer.nl heeft de bescherming van uw persoonsgegevens onze prioriteit. We realiseren ons hoe belangrijk uw persoonsgegevens zijn en we streven ernaar de informatie die u met ons deelt, op een veilige en zorgvuldige manier te verwerken.

Uw vertrouwen is voor ons van groot belang en daarom nemen we maatregelen om uw persoonsgegevens goed te beschermen. We zullen uw gegevens uitsluitend verzamelen, gebruiken en uitwisselen wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven of wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Bij Trapliftkiezer.nl beschermen we uw gegevens door middel van technische gegevensbeveiliging, interne beheerprocedures en fysieke beveiliging.

1. Over dit privacybeleid

Trapliftkiezer.nl streeft ernaar de privacy te waarborgen van de persoonsgegevens die wij verwerken met betrekking tot onze potentiële, huidige en voormalige klanten en eindgebruikers (“u” of “klanten”). Dit privacybeleid geldt voor persoonsgegevens die worden verzameld via de websites van Trapliftkiezer.nl. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen, zodat u weet hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

Trapliftkiezer.nl respecteert de privacy van zijn klanten. We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor rechtmatige zakelijke doeleinden en in overeenstemming met de geldende wetgeving gebruiken.

In dit privacybeleid beschrijven we:

 • wie verantwoordelijk is voor uw gegevens;
 • welke persoonsgegevens we over u verzamelen;
 • waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken;
 • de wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens;
 • wanneer we uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • hoe lang we de gegevens bewaren; en
 • op welke manier u uw persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen.

We hebben geprobeerd dit privacybeleid zo duidelijk mogelijk te formuleren, maar als u toch nog vragen hebt over de manier waarop ons bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie paragraaf 2 voor meer informatie.

2. Trapliftkiezer.nl

Trapliftkiezer.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. Wij gaan veilig en zorgvuldig om met de persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze producten en diensten. Op de homepage van onze website vindt u alle relevante contactgegevens.

3. Welke informatie verzamelen we?

We kunnen onder andere de volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht.

We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke overtuiging, religieuze of andere overtuigingen, vakbondslidmaatschap, seksuele gerichtheid of gedrag, of genetische gegevens.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Trapliftkiezer.nl aanvullende gegevens verzamelen en vastleggen wanneer u gebruikmaakt van diensten van Trapliftkiezer.nl. Dit betreft bijvoorbeeld:

Informatie over uw activiteiten op onze website en over de webbrowser en de apparatuur waarmee u onze website bezoekt.

3.1 Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

We hebben niet de intentie om met onze website en/of diensten gegevens te verzamelen over bezoekers aan onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben verkregen van een ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. We moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen wordt verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u meent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de desbetreffende gegevens dan verwijderen.

4. Waarom verzamelen we gegevens over u en hoe gebruiken we die gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt en verstrekt voor zakelijke doeleinden. Concrete doeleinden zijn bijvoorbeeld:

 • u op onze website te registreren en onze website-diensten te beheren (bijvoorbeeld voor de uitvoering van zoekopdrachten), om uw aanvragen of verzoeken af te handelen of om u de gevraagde diensten te leveren;
 • onze markt en onze klanten, producten en diensten te beoordelen en te analyseren;
 • onze producten en diensten te evalueren, te herzien en te verbeteren;
 • een plaatselijk partnerbedrijf in staat te stellen contact met u op te nemen;
 • marketingdoeleinden, indien u hier toestemming voor hebt gegeven;
 • prijsvragen of aanbiedingen.

5. Wat is de wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens over u worden verzameld, gebruikt en verstrekt om uw actieve aanvraag te beheren. Deze verwerking is dus gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. Indien u zich aanmeldt voor marketing, is de desbetreffende gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming.

6. Wanneer geven we uw persoonsgegevens door?

We kunnen uw gegevens delen:

 • met onze partners, leveranciers, adviseurs of anderen die deze gegevens nodig hebben om ons te helpen bij het beheren van onze zakelijke relatie met u;
 • met dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen van Trapliftkiezer.nl die namens ons diensten verlenen of gegevens verwerken;
 • met leveranciers, adviseurs, marketingpartners en andere dienstverleners die deze gegevens nodig hebben om namens ons werkzaamheden te verrichten;
 • in antwoord op een informatieverzoek door bevoegde autoriteiten, indien wij van mening zijn dat verstrekking in overeenstemming is met of vereist wordt door toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen, vergunningen, exploitatieovereenkomsten of juridische procedures; in een dergelijk geval streven we ernaar niet méér persoonsgegevens te verstrekken dan onder de gegeven omstandigheden vereist is;
 • met rechtshandhavingsambtenaren, overheidsinstanties of andere derden indien wij menen dat uw handelingen strijdig zijn met onze overeenkomsten of richtlijnen, of om de rechten, de bezittingen of de veiligheid van Trapliftkiezer.nl of anderen te beschermen;
 • in andere gevallen, nadat we u hierover hebben geïnformeerd en u toestemming hebt gegeven voor het delen van de gegevens; en
 • in geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm, waaruit uw identiteit naar redelijkheid niet meer kan worden afgeleid.

Wanneer we persoonsgegevens delen met derden, zoals hierboven beschreven, stellen we daarbij in het algemeen de voorwaarde dat ze deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken of verstrekken op een wijze die overeenstemt met de bepalingen voor gebruikmaking of verstrekking in dit privacybeleid.

We kunnen persoonsgegevens delen met partijen binnen en buiten uw eigen rechtsgebied. Dit houdt in dat we de in dit document beschreven gegevens ook kunnen overdragen naar en opslaan en verwerken in landen buiten de Europese Unie (“EU”) of de Europese Economische Ruimte (“EER”), die mogelijk minder stringente wetgeving voor gegevensbescherming kennen dan uw eigen land. Wanneer dit het geval is, zullen we passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid, met name door gebruik te maken van zogeheten standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, zoals opgesteld door de Europese Commissie.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Anders dan voor zover de geldende wet- en regelgeving anders toestaat of voorschrijft, streeft Trapliftkiezer.nl ernaar uw persoonsgegevens te bewaren gedurende 1 jaar of zo lang als noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In plaats van uw persoonsgegevens te wissen of te vernietigen, kunnen we ervoor kiezen de gegevens te anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld of naar u herleid kunnen worden.

Als u toestemming hebt gegeven voor toezending van marketinginformatie, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

8. Toegang tot uw persoonsgegevens

Trapliftkiezer.nl geeft gehoor aan een verzoek van personen voor het inzien, corrigeren, overdragen en/of wissen van de persoonsgegevens die wij in overeenstemming met de geldende wetgeving hebben opgeslagen. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, verifiëren of corrigeren, kunt u contact opnemen met Trapliftkiezer.nl (zie paragraaf 2). Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden ingediend. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen, zodat we uw identiteit kunnen controleren.

In het geval dat we u geen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen geven, zullen we u zo goed mogelijk informeren over de redenen daarvan, voor zover dit wettelijk toegestaan is.

Als individu hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen we dit privacybeleid aanpassen naar aanleiding van veranderingen in onze wettelijke verplichtingen of in de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Herziene versies van dit privacybeleid worden altijd door ons gecommuniceerd. Eventuele wijzigingen van dit privacybeleid worden van kracht vanaf de datum dat deze worden gecommuniceerd, met dien verstande dat veranderingen met betrekking tot de redenen waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verstrekken, niet op u van toepassing zijn indien voor deze veranderingen uw toestemming vereist is en u deze toestemming nog niet hebt gegeven.

Over Trapliftkiezer.nl

Klantenbeoordeling

Onze klanten beoordelen ons
gemiddeld met een:

9.2/10

De beste traplift voor de beste prijs

Trapliftkiezer.nl vergelijkt voor u alle aanbieders van trapliften en selecteert de beste aanbieder op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid en prijs.

Op deze manier vindt u via ons de beste traplift voor de beste prijs.

 • Offerte binnen 48 uur
 • tot 30% besparen
 • Betrouwbare leveranciers
Meer over Trapliftkiezer

Meld je voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates over onze trapliften

 • Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met AVG zoals u kunt lezen in ons Privacy statement.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bespaar nu tot 30% op uw traplift!

Bekijk de voordelen
 • De beste traplift voor de beste prijs
 • Onafhankelijk advies
 • Snel resultaat